OSCA Anadolu A.Ş. profesyonel ekiplerce hazırlığı ve araştırması yıllara yayılan, sağlık alanında bilimsel amaçlı tıbbi tanı kiti üretimini, yerli Know How ve tecrübesiyle üretmek üzere yola çıkmış bir firmadır. Uzun yıllar farklı sektörlerde yetişmiş kadroların, yine uzun yıllar sağlık sektöründe üretim yapmış kadroların bir araya gelmesiyle oluşan sinerjiyle ortaya çıkmıştır…

Asıl merkezi İstanbul’da olan, Anadolu’nun değerlerinin ve yetişmiş insan kalitesinin bilincinde olan bir kuruluştur.

Daka bölgesi olarak tanımlanan Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis’in potansiyelini doğru değerlendirmiş, yeterli araştırmalarını yapmıştır.

20. 000 civarı üniversite öğrencisi, 2000’den fazla doktora ve yüksek lisans öğrencisi ile nitelikli iş gücünün olduğu bölgeye, bölge insanına doğru adımları ve izlerini paylaşmak üzere dizayn edilmiştir. Yerli sermayeyle üretilen ve yine yerli Know How ile bilimsel amaçlı tanı kitlerini burada yetişen insan kaynağıyla üretmek üzere yola çıkmıştır.

Bu bölgede Daka’nın % 50 desteği ile kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. İlk defa seri üretim alanında teşvik alan projelerden biri olmuştur.

Nüfusunun % 85’ine sağlık hizmeti veren ve sağlıkta önemli adımlar atan ülkemizin yerli teknoloji ile üretilen ürünlerle desteklenmesi için atılan adımdır.

İstanbul gibi büyük metropollerde yer bulamayan, seri üretime geçemeyen firmalara ön ayak olmayı umut ediyoruz…

Teknolojiyi yetişmiş insan gücü ile bölge insanın hizmetine sunmaya geldik…

Bölgenin Kafkaslara, Türki cumhuriyetlerine ve komşu ülkelerine yakınlığı da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir potansiyel…

Biliyoruz ki, bölge insanının sahip çıkması, içerisinde yer alması ve desteklemesi ile hızlı yol alacak bir proje…

Hepimize hayırlı olmasını diliyoruz… Bu vesile ile emeği geçen herkese sn. kalkınma bakanımız Cevdet Yılmaz’a ve Daka genel sekreteri şahsında bütün ekibine başlangıçtan – bugüne desteğini esirgemeyen herkese bu vesile ile teşekkür etmek istiyoruz…

OSCA Anadolu Sağlık A.Ş.